Podmínky použití

I. Úvodní ustanovení
 1. Provozovatel: Ondřej Cenek, 139, Křižanovice, PSČ 685 01, IČ 01387553, zapsaný v živnostenském rejstříku.
 2. Uživatel: fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na stránce fakturacka.cz a využívá její služby.
 3. Aplikace: webová služba sloužící primárně k vystavování účetních dokladů, jejich tisku či odesílání e-mailem obchodním partnerům.
II. Licenční ujednání
 1. Provozovatel tímto uděluje uživateli licenci k používání aplikace.
III. Úplata za užívání aplikace
 1. Aplikace je dostupná zdarma v základním tarifu.
  Účet Standard je zpoplatněn částkou 150Kč za měsíc, případně 1500Kč za rok.
  Účet Premium je zpoplatněn částkou 228Kč za měsíc, případně 2280Kč za rok.
IV. Záruky
 1. Provozovatel výslovně neposkytuje záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky.
 2. Veškerá rizika spojená s užíváním této aplikace nese uživatel. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace.
 3. Provozovatel ačkoliv se snaží udržovat soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s platnými a účinnými právními normami, nenese za tento soulad odpovědnost.
V. Reklamace
 1. Reklamace služby musí být zaslána z účtu uživatele na info@fakturacka.cz.
 2. O stavu reklamace bude uživatel co nejdříve informován pomocí e-mailové komunikace.
VI. Ochrana osobních údajů
 1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s nařízením GDPR.
 2. Provozovatel dodržuje pravidla pro ochranu údajů týkající se osobních údajů uživatele a disponuje s nimi důvěrně.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do databáze poskytovatele.
VII. Závěrečné ustanovení
 1. Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu uživatele.
 2. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s tímto smluvním ujednáním.
 3. Smluvní ujednání je platné od 1. 5. 2018.