Stáhnout pro Windows

Podmínky použití

I. Úvodní ustanovení
 1. Provozovatel: Ondřej Cenek, 139, Křižanovice, PSČ 685 01, IČ 01387553, zapsaný v živnostenském rejstříku.
 2. Uživatel: fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na stránce fakturacka.cz a využívá její služby.
 3. Aplikace: webová služba sloužící primárně k vystavování účetních dokladů, jejich tisku či odesílání e-mailem obchodních partnerům.
II. Licenční ujednání
 1. Provozovatel tímto uděluje uživateli licenci k používání aplikace.
III. Úplata za užívání aplikace
 1. Aplikace je dostupná zdarma v základním tarifu.
  Účet Standard je zpoplatněn částkou 120Kč za měsíc, případně 1200Kč za rok.
  Účet Premium je zpoplatněn částkou 150Kč za měsíc, případně 1500Kč za rok.
IV. Záruky
 1. Provozovatel výslovně neposkytuje záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky.
 2. Veškerá rizika spojená s užíváním této aplikace nese uživatel. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace.
 3. Provozovatel ačkoliv se snaží udržovat soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s platnými a účinnými právními normami, nenese za tento soulad odpovědnost.
V. Ochrana osobních údajů
 1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Provozovatel dodržuje pravidla pro ochranu údajů týkající se osobních údajů uživatele a disponuje s nimi důvěrně.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do databáze poskytovatele.
VI. Závěrečné ustanovení
 1. Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu uživatele.
 2. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s tímto smluvním ujednáním.
 3. Smluvní ujednání může být provozovatelem jednostranně měněno, a to vždy s účinností k uplynutí 14denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvního ujednání na webu Fakturačky.
 4. Smluvní ujednání je platné od 14. 4. 2016.